Hội thảo về Bằng cấp Quốc tế " Các yếu tố đảm bảo sự thành công cho Kỹ sư Giao thông vận tải"

Ngày đăng: 08/04/2013

Hội thảo về Bằng cấp Quốc tế: "Các yếu tố đảm bảo sự thành công của thế hệ Kỹ sư GTVT tương lai" do trường Đại học Việt Đức tổ chức tại trường Đại học Xây dựng.

Thời gian: 9h00 ngày 09/4/2013

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà Thư viện - trường ĐHXD - 55 Giải Phóng - HBT - Hà Nội.

 

 

+ Trở về trang trước