Kế hoạch Phỏng vấn Xét tuyển Chương trình Phối hợp Đào tạo Thạc sĩ giữa trường ĐH Xây dựng và ĐH Quốc gia Đài Loan - Khóa 10 (2017-2019)

Ngày đăng: 13/09/2017

Khoa Đào tạo Quốc tế (FIE) và Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế (ICCEC) dự kiến tổ chức Buổi phỏng vấn xét tuyển Chương trình Phối hợp Đào tạo Thạc sĩ giữa trường Đại học Xây dựng (NUCE - Việt Nam) và trường Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU - Đài Loan) - Khóa 10 (2017-2019).

Thời gian: 15h00 Thứ 5, ngày 05/10/2017.

Địa điểm: Tại Văn phòng Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế (ICCEC) - Tầng 5, Nhà Thí nghiệm, trường Đại học Xây dựng.

Hội đồng xét tuyển: Hội đồng phỏng vấn hỗn hợp của 2 trường - ĐH Xây dựng và ĐH Quốc gia Đài Loan.

Trung tâm ICCEC vẫn tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký tham dự Khóa 10 của Chương trình đến hết ngày 03/10/2017.

Chúc các ứng viên thành công!

+ Trở về trang trước