Thông tin tuyển dụng của tập đoàn Sun Group

Ngày đăng: 04/05/2016

Tập đoàn Sun Group đang có nhu cầu tuyển dụng 50 kỹ sư ngành xây dựng.

Mọi thông tin chi tiết (vị trí tuyển dụng, trình độ yêu cầu, hồ sơ ứng tuyển...), xin liên hệ:

Mr. Vũ Đặng Anh Minh - Trưởng phòng Nhân sự Tập đoàn Sun Group - Tel: 0123 4717 088

 

 

+ Trở về trang trước