Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Saitama - Nhật Bản

Ngày đăng: 29/05/2013

Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế nhận đăng ký Chương trình trao đổi sinh viên giữa Đại học Xây dựng và Đại học Saitama - Nhật Bản năm học 2012-2013 như sau:

Thời gian chương trình trao đổi sinh viên:

2 tuần; bắt đầu từ 15 - 29/10/2013

Địa điểm:

Tại Đại học Saitama - Nhật Bản

Mục đích:

Sinh viên Đại học Xây dựng được tham dự các buổi bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp, thăm phòng thí nghiệm, tham gia các chương trình giao lưu văn hoá.

Đối tượng:

Sinh viên năm thứ 3-4, khối công trình trường Đại học Xây dựng

Điều kiện:

Đạt điểm trung bình từ 6.5 trở lên

Tiếng Anh giao tiếp

Học bổng:

Có 5 xuất học bổng được tài trợ toàn phần gồm:

Vé máy bay; Chi phí ăn, ở; đi lại nội địa, bảo hiểm

và 5 xuất chi phí tự túc gồm:

Vé máy bay; Chi phí ăn, ở với mức phí thấp nhất dành cho đối tượng là sinh viên; đi lại nội địa, bảo hiểm

Hạn nộp hồ sơ: 14/6/2013 tại P.HTQT - ĐHXD

Phỏng vấn sơ tuyển: khoảng từ ngày 17 đến ngày 21/6/2013

Lịch cụ thể sẽ thông báo sau.

 Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Hợp tác quốc tế - P.111 nhà A1 - Đại học Xây dựng

 

Điện thoại: 3. 8691302; 3. 869.9403

 

 

+ Trở về trang trước