Xu hướng toàn cầu hóa ngày càng gia tăng. Nó mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp nhưng cũng không ít thách thức. Nó đòi hỏi các công ty phải phân tích môi trường kinh doanh một cách khôn ngoan để hiểu được bản chất của xã hội để tìm ra các giải pháp khắc phục đồng thời phát hiện điểm mạnh. Điều quan trọng nhất là môi trường kinh doanh luôn thay đổi, vận động theo nhiều hướng khác nhau, đa dạng và phức tạp. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ môi trường kinh doanh là gì? Và nó tác động tới doanh nghiệp như thế nào? Nên cùng nhau tìm hiểu ngay nhé!

Doanh nghiệp là gì?

Trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế của bất kỳ quốc gia nào, doanh nghiệp cũng là một đơn vị cơ bản, một đơn vị kinh tế, trực tiếp phối hợp các các nhân tố sản xuất để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ hiệu quả nhất một cách hợp lý. Doanh nghiệp là đơn vị sản xuất kinh doanh được tổ chức để sản xuất ra các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Nhằm tối đa hóa lợi nhuận trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc gia và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

doanh-nghiep-la-gi

Môi trường kinh doanh là gì?

Chúng ta định nghĩa môi trường là một chuỗi các yếu tố và điều kiện tạo nên khung cảnh sống của chủ thể. Từ đó người ta thường nghĩ rằng môi trường là tổng hợp các yếu tố, điều kiện và hình ảnh trong môi trường kinh doanh. Ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Các yếu tố và điều kiện tạo nên môi trường kinh doanh luôn ảnh hưởng lẫn nhau. Đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhưng mức độ và chiều hướng của các yếu tố ảnh hưởng đó lại khác nhau. Đối với cùng một đối tượng, một số yếu tố sẽ có tác động tích cực, nhưng một số yếu tố khác lại cản trở sự phát triển của doanh nghiệp.

Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp là gì?

Sau khi trả lời được môi trường kinh doanh là gì thì có thể hiểu môi trường kinh doanh trong doanh nghiệp. Khi nói đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thì người ta thường chia ra môi trường bên trong và môi trường bên ngoài. Đối với môi trường kinh doanh bên ngoài của doanh nghiệp sẽ được chia ra làm 2 môi trường là:

– Môi trường vĩ mô (môi trường tổng quát)

– Môi trường vi mô (môi trường tác nghiệp)

Khi chúng ta phân tích môi trường bên ngoài của doanh nghiệp, chúng ta đang phân tích để thấy được những thách thức và cơ hội mà bên ngoài tác động đến doanh nghiệp một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Khi phân tích môi trường bên trong của một công ty thì các doanh nhân hy vọng sẽ hiểu được bản chất, những thuận lợi và khó khăn của công ty để tìm ra giải pháp phù hợp nhất.

moi-truong-kinh-doanh-la-gi

Môi trường kinh doanh vĩ mô của doanh nghiệp là gì

Trong môi trường vĩ mô thì lại có các trường cụ thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp

Các yếu tố kinh tế

Môi trường này bao gồm: luật pháp các chính sách và cơ chế của nhà nước đối với nghành kinh doanh. Nhà quản trị phải lưu ý tới các yếu tố trên nhằm tiên đoán những thay đổi quan trọng về chính trị trong nước, khu vực và trên thế giới để có những quyết sách đúng đắn trong kinh doanh. Sự ổn định chính trị có ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp, vì rủi ro do môi trường chính trị là rất lớn.

Môi trường công nghệ kỹ thuật.

Ngày nay, hầu hết tất cả các sản phẩm được sản xuất ra đều liên quan đến thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ. Có thể nói chúng ta đang trong thời kỳ công nghệ phát triển. Kỹ thuật – công nghệ là một phần của môi trường kinh doanh bên ngoài ảnh hưởng đến doanh nghiệp trên 2 mặt:

– Thứ nhất, công nghệ bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thông qua công nghệ bên trong. Tức là tốc độ phát triển của khoa học công nghệ thể hiện qua việc phát minh và ứng dụng nó vào đời sống làm cho công nghệ nội bộ của doanh nghiệp nhanh chóng lạc hậu.

-Thứ hai, công nghệ làm xuất hiện các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng, và sản phẩm do các đối thủ này bán ra có thể thay thế sản phẩm mà doanh nghiệp kinh doanh.

Môi trường tự nhiên

Môi trường tự nhiên bao gồm các yếu tố liên quan: tài nguyên thiên nhiên, đất đai, khí hậu, thời tiết… Thực tế cho thấy ô nhiễm không khí và môi trường xung quanh đã đến mức báo động. Đối với các công ty và chính phủ, vấn đề này không nên thờ ơ. Hiện nay, con người đang tìm cách giải quyết ô nhiễm theo cách của mình.

Các yếu tố môi trường tự nhiên ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên các khía cạnh sau:

– Tác động đến dung lượng thị trường và cơ cấu hàng tiêu dùng.

– Tạo thị trường cung cấp đầu vào cho doanh nghiệp.

– Ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của dân cư, từ đó ảnh hưởng đến sức mua và sức tiêu dùng của doanh nghiệp.

moi-truong-tu-nhien

Môi trường văn hoá xã hội.

Các yếu tố văn hóa xã hội có liên quan với nhau nhưng bản chất tác động của chúng có thể khác nhau. Trên thực tế, con người luôn sống trong một môi trường văn hóa đặc thù. Tính đặc thù của mỗi nhóm người vận động theo hai khuynh hướng. Đầu tiên là bảo tồn tinh hoa văn hóa dân tộc. Còn lại là khuynh hướng còn lại là hòa nhập với văn hóa khác.

Nhà quản trị là người phải hiểu rõ hai xu hướng này để tìm ra giải pháp thâm nhập chính xác sản phẩm của nhà sản xuất vào từng loại thị trường có nền văn hóa khác nhau. Văn hóa xã hội thường ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp ở các khía cạnh sau:

– Văn hóa hình thành thói quen tiêu dùng của đám đông, từ đó hình thành thói quen, sở thích và hành vi của khách hàng trên thị trường.

– Văn hóa ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hóa nội bộ doanh nghiệp.

– Văn hóa quy định cách thức giao tiếp của công ty với thế giới bên ngoài.

Vì vậy, có thể thấy văn hóa có ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp. Và đây là cách tiếp cận văn hóa mà doanh nghiệp phải đối mặt.

Môi trường kinh doanh vi mô của doanh nghiệp

Môi trường vi mô bao gồm các yếu tố trong ngành liên quan trực tiếp đến việc hoàn thành những mục tiêu của doanh nghiệp. Cụ thể sẽ là:

Khách hàng trong môi trường kinh doanh của doanh nghiệp là gì

Khách hàng là người đang và sẽ mua hàng của doanh nghiệp này. Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, khách hàng luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu và là yếu tố quyết định đến sự tồn vong của công ty. Tính quyết định của khách hàng thể hiện ở các khía cạnh sau:

– Khách hàng quyết định giá sản phẩm và hàng hóa của công ty sẽ được bán. Trên thực tế, các công ty chỉ có thể bán ở mức giá mà người tiêu dùng chấp nhận được.

– Khách hàng quyết định cách thức công ty bán sản phẩm. Phương thức bán hàng và dịch vụ khách hàng là do khách hàng lựa chọn. Vì trong nền kinh tế thị trường phát triển, người mua có quyền lựa chọn người bán theo ý mình. Đồng thời tự quyết định phương thức phục vụ của khách hàng. Người bán.

Đối thủ cạnh tranh

Các doanh nghiệp luôn phải đối phó với hàng loạt đối thủ cạnh tranh. Vấn đề quan trọng ở đây là đừng coi thường bất kỳ đối thủ nào, nhưng cũng không coi tất cả đối thủ là thù địch. Cách khôn ngoan nhất không phải là dẫn dắt đối thủ. Mà ngược lại, hãy xác định, kiểm soát và dung hòa. Đồng thời phản ánh những suy nghĩ và mối quan tâm của bạn về khách hàng.

doi-thu-canh-tranh

Nhà cung ứng

Nhà cung cấp của doanh nghiệp rất quan trọng. Nó có thể đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động ổn định theo đúng kế hoạch đã định trước. Trên thực tế, các nhà cung cấp thường được chia thành ba loại:

– Loại cung cấp thiết bị, nguyên vật liệu

– Loại cung cấp nhân công

– Loại cung cấp tiền và các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm.

Như vậy, mỗi doanh nghiệp cùng một lúc có quan hệ tới nhiều nguồn cung cấp thuộc cả ba loại trên. Vấn đề đặt ra là yêu cầu của việc cung cấp phải đầy đủ về số lượng; kịp thời về thời gian; đảm bảo về chất lượng và ổn định về giá cả

Môi trường bên trong doanh nghiệp

Môi trường ở bên trong doanh nghiệp thì bao gồm các yếu tố, các điều kiện mà tổ chức có khả năng kiểm soát được. Môi trường nội bộ bao gồm những yếu tố, những lực lượng nằm trong nội bộ doanh nghiệp. Những yếu tố này phản ánh nội lực, thể hiện bản sắc riêng của từng doanh nghiệp.

Yếu tố vật chất của môi trường kinh doanh là gì

– Tiền vốn: Vốn là tiền đề vật chất cần thiết cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Nhân sự: Con người là yếu tố quyết định mọi sự thành bại của hoạt động sản xuất kinh doanh. Bởi vậy, doanh nghiệp phải chú ý tới việc sử dụng con người, phát triển nhân sự, xây dựng môi trường văn hoá và nề nếp tổ chức của doanh nghiệp.

Yếu tố tinh thần

– Giá trị ước vọng của lãnh đạo: Lãnh đạo theo cách lãnh đạo dân chủ lắng nghe ý kiến đóng góp của của mọi người. Ước vọng đó được thể hiện qua các quyết định của ban lãnh đạo. Cùng với sự phấn đấu của cán bộ công nhân viên.

– Nền văn hoá: Như ta đã biết những doanh nghiệp có nền văn hoá phát triển sẽ có không khí làm việc say mê luôn đề cao sự chủ động sáng tạo.

– Truyền thống, thói quen: Các truyền thống, thói quen là những yếu tố mang tính rất riêng của doanh nghiệp. Nó được hình thành, tồn tại và phát triển vừa khách quan vừa chủ quan trong quá trình vận động của doanh nghiệp.

moi-truong-ben-trong-doanh-nghiep

Tác động của môi trường kinh doanh đến doanh nghiệp là gì?

Mối quan hệ giữa môi trường kinh doanh và doanh nghiệp được gọi là mối quan hệ hai chiều. Bởi vì 2 lý do sau:

– Một mặt môi trường kinh doanh thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp sử dụng được những lợi thế này sẽ giúp cho hoạt động kinh doanh trở nên dễ dàng hơn. Ngược lại điều này cũng tạo ra những hạn chế thách thức đối với doanh nghiệp. Và cản trở sự phát triển của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp không phù hợp với môi trường.

– Mặt khác, doanh nghiệp cũng có tác động đến môi trường kinh doanh. Và có thể có những phản ứng tích cực đối với môi trường như tăng cường đầu tư vốn; xây dựng cơ sở hạ tầng … Nhưng nó cũng có thể gây tổn hại đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp bằng sự ô nhiễm, dẫn đến thất nghiệp, tệ nạn xã hội, tham nhũng tiêu cực. …

Theo cách hiểu này, môi trường kinh doanh đã có tác động tiêu cực và tích cực đến hoạt động kinh doanh. Đối mặt với tác động của môi trường kinh doanh, các công ty cần có tâm lý sẵn sàng để kiểm soát tình hình và quản lý quá trình sản xuất, sản phẩm và dịch vụ của mình sao cho các tác động tiêu cực là ít nhất.

Lời kết

Bài viết trên đây của Isaac đã định nghĩa môi trường kinh doanh là gì. Và phân loại các môi trường kinh doanh trong doanh nghiệp. Cũng như tác động của môi trường kinh doanh đến doanh nghiệp. Mong rằng qua những thông tin này bạn có thể hiểu hơn về môi trường kinh doanh trong doanh nghiệp. Từ đó phát triển tốt việc kinh doanh của mình. Chúc việc kinh doanh của bạn thành công!