Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng; chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán; nhận hàng và quyển sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận. Hợp đồng mua bán là một trong những giấy tờ khá quan trọng. Bạn đã biết mẫu hợp đồng mua bán siêu thị với nhà cung cấp là gì? Những yếu tố nào cần quan tâm để làm hợp đồng mua bán? Để tìm kiếm câu trả lời, hãy theo dõi bài viết sau đây của Isaac nhé!

hop-dong-mua-ban

Mẫu hợp đồng mua bán là gì?

Mua bán hàng hóa là một giao dịch thương mại trong đó người bạn sẽ buộc giao hàng; chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho người mua và nhận thanh toán; Người mua có nghĩa vụ thanh toán cho người bán, nhận và sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận. Hợp đồng mua bán hàng hóa mang những bản chất chung có trong hợp đồng và đây chính là sự thỏa thuận dùng để thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong mối quan hệ kinh doanh.

Hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng giữa các bên mà bên bán có nghĩa vụ bàn giao hàng hóa cho người mua và nhận hàng chính là tiền trong khi người mua có nghĩa vụ nhận nó và trả tiền cho bên giao hàng. Hàng hóa được hiểu là động sản và những thứ gắn liền với đất. Thông thường hàng hóa sẽ có quy mô nhỏ hơn so với tài sản. Từ đó, bạn có thể hiểu đơn giản chính là hợp đồng mua bán hàng hóa thương mại chính là một dạng của hợp đồng mua bán tài sản. Hợp đồng mua bán hiện được phân thành 2 loại gồm: hợp đồng mua bán hàng trong nước và hợp động mua bán hàng hóa nước ngoài.

Đặc điểm chung trong mẫu hợp đồng mua bán

Đây chính là một bản hợp đồng đồng ý – có nghĩa là; nó được coi là hợp đồng khi các bên đã thỏa thuận các điều kiện cơ bản; thời điểm có hiệu lực của hợp đồng không phụ thuộc vào trong thời gian giao hàng; việc bàn giao hàng hóa sẽ được coi là một trong những hoạt động của bên bán nhằm thực hiện những nghĩa vụ có ghi trong hợp đồng.

Bồi thường- người bán, khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho người mua; sẽ nhận được từ người mua giá trị tương đương với giá trị của hàng hóa; điều này được nêu trong thỏa thuận dưới dạng khoản thanh toán.

Hợp đồng song phương – mỗi bên tham gia hợp đồng mua bán hàng hóa bị ràng buộc bởi nghĩa vụ với bên còn lại; ngoài ra cũng là hợp đồng mà các bên có quyền yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ với mình. Trong hợp đồng thương mại, có hai nghĩa vụ chính liên quan chặt chẽ với nhau: nghĩa vụ của người bán là giao hàng cho người mua và nghĩa vụ của người mua phải trả cho người bán.

Mẫu hợp đồng mua bán

Hợp đồng mua bán gồm 3 mẫu sau đây:

Mẫu hợp đồng mua bán thông thường đơn giản

hop-dong-mua-ban

Mẫu hợp đồng mua bán có chiết khấu thương mại

hop-dong-mua-ban

 

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa có hàng khuyến mại, hàng tặng kèm

isaac

Hình thức của hợp đồng mua bán

Về hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa chúng có thể được thể hiện bằng lời nói; bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể của các bên ký kết hợp đồng. Trong một số trường hợp, luật pháp yêu cầu các bên tham gia ký kết hợp đồng bằng hình thức văn bản chẳng hạn như hợp đồng mua bán quốc tế; phải được thể hiện bằng văn bản hoặc dưới hình thức khác mang giá trị tương đương như điện báo, telex, fax hoặc tin nhắn dữ liệu.

Nội dung chính trong mẫu hợp đồng mua bán

Nội dung của hợp đồng thường tương ứng với các điều kiện được các bên thỏa thuận; thể hiện các quyền và nghĩa vụ của các bên trong mối quan hệ hợp đồng. Nội dung của hợp đồng mua bao gồm các điều kiện, quyền; nghĩa vụ của các bên tham gia.

Hợp đồng có những nội dung chủ yếu gì sẽ tùy thuộc vào quy định của pháp luật ở mỗi quốc gia khác nhau. Việc luật pháp có quy định những nội dung cần có trong hợp đồng mua bán sẽ hướng các bên phải tập trung vào thỏa thuận về các yếu tố quan trọng của hợp đồng, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện và ngăn ngừa tranh chấp có thể xảy ra khi thực hiện hợp đồng.

Một hợp đồng mua bán hàng hóa thông thường phải có thỏa thuận về đối tượng; chất lượng, giá cả, phương thức thanh toán, thời gian và địa điểm giao hàng. Trong mối quan hệ mua bán hàng hóa, các bên không chỉ bị ràng buộc bởi các điều khoản đã thỏa thuận giữa họ mà còn chịu sự ràng buộc bởi các quy định của pháp luật; nghĩa là những quy định của pháp luật nhưng các bên lại không thỏa thuận trong hợp đồng mua bán của mình.

Trên đây là  những thông tin về hợp đồng mua bán và các mẫu hợp đồng mua bán siêu thị với nhà cung cấp. Hy vọng thông qua bài viết mà Isaac vừa cung cấp; bạn đọc có thể nhận được thật nhiều những thông tin cần thiết cho chính mình.