Hôm nay ISAAC chia sẻ cho các bạn bản mô tả công việc kế toán thanh toán, kế toán thu chi của doanh nghiệp.  Hy vọng giúp cho các bạn đang đảm nhiệm công việc này hay doanh nghiệp áp dụng được cho mình.

Bản mô tả kế toán thanh toán
Bản mô tả kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán là gì?

Kế toán thanh toán được hiểu là người thực hiện các chứng từ thu, chi trong công ty khi có các nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Khi khách hàng thanh toán có thể đến thẳng công ty thanh toán cho phòng kế toán hoặc có thể thanh toán qua ngân hàng.

 • Nếu khách hàng thanh toán trực tiếp điền đầy đủ thông tin vào giấy đề nghị nộp tiền, nộp cho phòng kế toán.
  Sau khi kiểm tra lại thông tin nhân viên phòng kế toán sẽ lập phiếu thu đưa cho khách hàng mang tiền nộp cho thủ quỹ. Khi thủ quỹ đã thu đủ tiền sẽ ký tên và đóng dấu đã thu tiền.
 • Căn cứ vào phiếu thu kế toán tiến hành vào sổ chi tiết, sổ tổng hợp phải thu khách hàng.
 • Nếu khách hàng thanh toán qua ngân hàng thì sau khi gửi tiền vào tài khoản ngân hàng sẽ gửi giấy báo có về cho Công ty. Căn cứ vào giấy báo có kế toán vào sổ chi tiết, sổ tổng hợp phải thu khách hàng.
 • Hàng hóa sau khi đến tay khách hàng, khách hàng sẽ kiểm tra chất lượng cũng như số lượng.
 • Số lượng hàng hóa đáp ứng đúng theo yêu cầu của bên mua khi ký kết hợp đồng sẽ được khách hàng chấp nhận thanh toán, còn những sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu bên mua sẽ gửi trả lại Công ty.
 • Căn cứ vào hóa đơn GTGT và lượng hàng khách hàng thực tế chấp nhận và lượng hàng hóa bị gửi trả lại do không đáp ứng được yêu cầu, Công ty sẽ tiến hành ghi sổ doanh thu và khoản hàng bán bị trả lại để giảm trừ doanh thu, sau đó lập các khoản phải thu tương ứng với từng khách hàng.

Bản mô tả công việc kế toán thanh toán, kế toán thu chi

Mục đich công việc

Thực hiện theo dõi, quản lý và hoạch toán các khoản thu – chi liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

Mô tả công việc kế toán thanh toán, kế toán thu chi

Quản lý các khoản thu gồm:

 • Lập các chứng từ thu tiền liên quan đến các khoản thu từ khách hàng, cổ đông, nhân viên;
 • Theo dõi tiền gửi ngân hàng;
 • Quản lý và hạch toán phiếu thu, giấy báo có của ngân hàng vào sổ sách kế toán;
 • Theo dõi các khoản công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc việc thu hồi công nợ;
 • Kiểm tra và đối chiếu các khoản thu với thủ quỹ;

Quản lý các khoản chi gồm:

 • Lập các chứng từ chi tiền như phiếu chi, ủy nhiệm chi liên quan đến các khoản chi cho nhà cung cấp, nhân viên, cổ đông;
 • Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tuần, hàng tháng;
 • Theo dõi các khoản tạm ứng của nhân viên;
 • Kiểm tra các hồ sơ chứng từ làm đề nghị thanh toán;
 • Kiểm tra và đối chiếu các khoản chi với thủ quỹ;

Lập báo cáo theo yêu cầu gồm:

 • Báo cáo các khoản thu, chi với ban lãnh đạo công ty.
 • Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho ban lãnh đạo.
 • Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp
 • Giải trình số liệu khi có yêu cầu.

Yêu cầu công việc:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp từ Trung học chuyên nghiệp (THCN), Cao đẳng (CĐ), Đại học (ĐH) chuyên ngành tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, nắm vững các chính sách thuế, chế độ kế toán hiện hành và các pháp luật có liên quan.
 • Trình độ vi tính: Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng và phần mềm kế toán.
 • Trình độ ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.
 • Kỹ năng mềm: Có khả năng giao tiếp tốt và giải quyết công việc hiệu quả, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức và quản lý công việc.
 • Phẩm chất: Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao; nhanh nhẹn, hoạt bát, cẩn thận, tỉ mỉ, năng nổ, nhiệt tình, chịu khó, chủ động, linh hoạt; có đầu óc nhạy bén trong vấn đề xử lý công việc, năng lực phân tích vấn đề và tư duy logic, trung thực, liêm chính.

Quyền hạn và trách nhiệm của kế toán thanh toán

Quyền hạn

 • Không lập phiếu thu chi cho những khoản tiền chưa được quản lý, công ty duyệt;
 • Tham mưu nghiệp vụ kế toán – tài chính cho kế toán tổng hợp, kế toán trưởng lãnh đạo phòng;

 Trách nhiệm

 • Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi bằng tiền nếu có những sai xót, thiếu bổ sung;
 • Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu với thủ quỹ để bảo đảm giám sát chặt chẽ luồng tiền;
 • Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán;
 • Thông qua việc ghi chép, kế toán thực hiện chức năng kiểm soát và phát hiện các trường hợp chi tiêu lãng phí, sai chế độ, phát hiện các chênh lệch, xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch.