Hạch toán phí vận chuyển rất quan trọng đối với một doanh nghiệp nhằm mục đích kiểm soát thu chi ngân sách. Đối với một doanh nghiệp nhập sẽ có cách tình hạch toán khác so với những doanh nghiệp mua bán thông thường. Bài viết này Isaac sẽ hướng dẫn bạn cách tính và thủ tục chi phí phát sinh khi nhập khẩu hàng bên ngoài về trong nước.

Hạch toán chi phí vận chuyển là gì?

Hạch toán là một quá trình mà người là kế toán phải quan sát; đo lường; tính toán và ghi chép một cách rõ ràng cụ thể về các hoạt động kinh tế nhằm giám sát các hoạt động của doanh nghiệp của cách chặt chẽ.

Hạch toán phí vận chuyển là chi phí phát sinh liên quan số hàng hóa đã nhập khẩu kho trong kỳ và tình hình mua bán và chi phí phân bố chi phí mua bàng hiện có trong kỳ. Chi phí vận chuyển hàng hóa là một trong những chi phí liên quan trực tiếp tới quá trình thu mua hàng của doanh nghiệp.

Cách tính hạch toán phí vận chuyển hàng nhập khẩu

Hạch toán phí vận chuyển

Các hoạt động khi phát sinh nghiệp vụ mua bán hàng hóa nhập khẩu

Khi một doanh nghiệp phát sinh nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu, để có thế bắt đầu tính hạch toán phí vận chuyển thì bước làm không thể thiểu là phải làm tờ kê khai Hải Quan; đóng thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt ( nếu có).

Sau khi hải quan kiểm tra hàng hóa và xác định chi phí mua hàng nhập khẩu, số thuế phải nộp của doanh nghiệp; nhân viên mua hàng có trách nhiệm phải nộp lại đủ số thuế cần nộp.

Khi đó; hải quan sẽ cho hàng hóa được thông qua và nhân viên tiếp nhận hàng hóa để đưa về kho của doanh nghiệp. Bước này, doanh nghiệp có thể tự vận chuyên hoặc thuê đơn vị vận chuyển bên ngoài.

Khi hàng hóa về đến kho của công ty; nhân viên mua và nhận hàng giao toàn bộ hóa đơn; giấy tờ liên quan cho kế toán mua hàng. Song song với đó; nhân viên đề nghị nhập kho hàng hòa;công việc của kế toán lúc này là lập phiếu nhập kho.

Căn cứ vào phiếu nhập kho đã được lập; thủ kho kiếm; nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho. Thủ kho ghi số, kế toán ghi sổ kho.

Kế toán mua hàng hạch toán phí vận chuyển; thuế và kê khai hóa đơn đầu vào.

Nếu sau khi nhận hàng phải thanh toán luôn tiền hàng, kế toán sẽ hoàn thành các thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp.

Hạch toán phí vận chuyển hàng nhập khẩu

Hướng dẫn cách tính hạch toán phí vận chuyển hàng nhập khẩuHạch toán phí vận chuyển đối với nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu vè dùng cho các hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ hàng hóa phải chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ:

 • Nợ TK 152, 156, 611… Nguyên vật liệu, hàng hóa (Giá có thuế nhập khẩu)
 • Có TK 111, 112, 331
 • Có TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ

 • Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ
 • Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu)

Tính hạch toán phí vận chuyển trong trường hợp nguyên vật liệu; hàng hóa dịch vụ phải chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp:

 • Nợ TK 152; 156 nguyên vật liệu; hàng hóa giá có thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu
 • Có TK 111; 112; 331
 • Có TK 3333 thuế xuất; nhập khẩu
 • Có TK 3331 thuế GTGT phải nộp (33312)

Tính hạch toán phí vận chuyển với hàng hóa nhập khẩu phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; phải nộp được phản ảnh vào giá gốc nguyên liệu; hàng hòa nhập khẩu:

 • Nợ TK 152; 156 nguyên vật liệu; hàng hóa có giá thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu
 • Có TK 331 phải trả người bán
 • Cps TK 3332 thuế tiêu thụ đặc biệt

Ví dụ bài toán tính hạch toán phí vận chuyển

Ví dụ: Công ty TNHH ABC tiến hành mua 2 mặt hàng như sau:

Mặt hàng ĐVT Số lượng Đơn giá chưa bao gồm VAT 10%

(đồng)

Thành tiền

(đồng)

Máy Điều hòa Panasonic 22P (A) Bộ 15 6.850.000 102.750.000
Máy Điều hòa Panasonic 20P (B) Bộ 20 9.300.000 186.000.000
Tổng 35 288.750.000

Chi phí vận chuyển là 1.000.000 chưa bao gồm 10% VAT để đưa được 2 hàng hóa này về tới kho của công ty.

Công  ty tiến hành phân bổ chi phí mua hàng nhập khẩu theo tiêu thức giá trị như sau:

Chi phí vận chuyển máy điều hòa A:102,75tr/288,75tr * 1tr = 356.000 đ

Chi phí vận chuyển máy điều hòa B = 1tr – 0,356 tr = 644.000 đ

Hạch toán phí vận chuyển:

N156-điều hòa A:102,75tr + 0,356tr = 103,106tr

N156-điều hòa B: 186tr + 0,644tr = 186,644tr

N133: 28,875 + 0,1 = 28,975tr

C112: 318,725tr

Hy vọng với những hướng dẫn trên của ISAAC sẽ giúp bạn hiểu được các chi phí vận chuyển nhập khẩu phát sinh và cách tính hạch toán phí vận chuyển cho doanh nghiệp. Nếu có bất cứ thắc mắc nào trong quá trình tính toán hãy liên hệ ngay với ISAAC để được giải đáp ngay lập tức.