Khóa học tiếng anh tăng cường tại Đại học Mississippi (Hoa Kỳ) - Kỳ mùa thu năm 2020

Ngày đăng: 27/04/2020

Trường Đại học Mississippi (Hoa Kỳ) thông báo Khóa học tiếng Anh tăng cường Học kỳ mùa thu (Fall Semester) năm 2020.

1. Các mốc thời gian:

- Thời hạn đăng ký học: 01/7/2020

- Thời hạn đăng ký học bổng: 15/7/2020

- Học kỳ mùa thu bắt đầu từ: 16/8/2020

2. Thông tin liên hệ:

* Để có thông tin chi tiết, hoàn thành đăng ký, mời xem tại: http://tinyurl.com/UMIEP-info

* Thông tin liên hệ:

- Website: http://iep.olemiss.edu

- Email: iep@olemiss.edu

 

 

+ Trở về trang trước