Học bổng Chính phủ Australia 2018

Ngày đăng: 08/02/2018

Học bổng dành cho cán bộ cơ quan trung ương và chính quyền địa phương (bao gồm cả các tổ chức đoàn thể), nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, nhân viên các doanh nghiệp Việt Nam, cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu. Các ứng viên là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số hoặc đến từ những vùng nông thôn khó khăn cũng được khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng. Một số chính sách hỗ trợ sẽ được áp dụng để nhóm ứng viên này được tham gia một cách bình đẳng. 
Các ứng viên được đánh giá dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân, thành tích học tập và quan trọng nhất là khả năng ảnh hưởng tới những thách thức về phát triển tại Việt Nam. 

LOẠI HỌC BỔNG: Thạc sĩ

 

YÊU CẦU TIẾNG ANH: Yêu cầu về điểm IELTS (hay điểm TOEFL IBT hoặc PTE Academics tương đương) khác nhau tùy theo từng nhóm ứng viên. Chứng chỉ IELTS chỉ được coi là hợp lệ nếu ngày thi bắt từ 1/1/2017 trở đi.

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ Học bổng Chính phủ Australia tiếp nhận hồ sơ từ ngày 01 tháng 02 năm 2018 và đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2018. Hồ sơ hoàn thiện sau ngày 30 tháng 4 năm 2018 cho dù đã được khởi tạo từ trước đó cũng được coi là không hợp lệ.

Để biết thêm thông tin thêm về học bổng, tiêu chí hợp lệ và các yêu cầu về hồ sơ vui lòng:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f51/1/16/1f449.png
 Truy cập 
http://bit.ly/AustraliaAwardsScholarship 
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f51/1/16/1f449.png
 Hoặc gửi email https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fbe/1/16/1f4e7.png info@australiaawardsvietnam.org 
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f51/1/16/1f449.png
 Hoặc gọi  (024) 3938 7375 (8h30-16h30, từ thứ hai đến thứ sáu) 

 

+ Trở về trang trước