Kế hoạch Phỏng vấn Xét tuyển Chương trình Phối hợp Đào tạo Thạc sĩ giữa trường ĐH Xây dựng và ĐH Khoa học Ứng dụng Leipzig (Đức) - Khóa 1 (2017-2019)

Ngày đăng: 12/09/2017

Khoa Đào tạo Quốc tế (FIE) và Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế (ICCEC) dự kiến tổ chức Buổi phỏng vấn xét tuyển Chương trình Phối hợp Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Công trình giữa trường Đại học Xây dựng (NUCE - Việt Nam) và trường Đại học Khoa học Ứng dụng Leipzig (HTWK Leipzig - CHLB Đức) - Khóa 1 (2017-2019).

 

Thời gian: 17h00 Thứ 4, ngày 27/9/2017.

Địa điểm: Tại Văn phòng Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế (ICCEC) - Tầng 5, Nhà Thí nghiệm, trường Đại học Xây dựng.

Hội đồng xét tuyển: Hội đồng phỏng vấn của trường ĐH Xây dựng.

Trung tâm ICCEC vẫn tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký tham dự Khóa 1 của Chương trình đến hết ngày 25/9/2017.

Chúc các ứng viên thành công!

 

 

+ Trở về trang trước