Cuộc họp của khoa Đào tạo Quốc tế với các khoa liên kết

Ngày đăng: 20/02/2017

Sáng ngày 14/02/2017, Khoa Đào tạo Quốc tế (FIE) đã có cuộc họp với lãnh đạo các Khoa thuộc trường Đại học Xây dựng để bàn về cơ hội hợp tác và liên kết trong đào tạo, hướng tới hội nhập quốc tế.


Tại buổi họp, lãnh đạo các Khoa liên kết đã nghe đại diện khoa Đào tạo Quốc tế trình bày về các lĩnh vực hoạt động của Khoa. Theo đó, phía Khoa Đào tạo Quốc tế mong muốn bàn bạc với các Khoa liên kết với 5 nội dụng chính là:

  • Khả năng thúc đẩy và phát triển các chương trình liên kết đào tạo
  • Mục đích và nội dung; ký kết biên bản thỏa thuận với các Khoa
  • Mong muốn và nhu cầu của các Khoa tham gia chương trình đề nghị Giáo sư tình nguyện từ CHLB Đức
  • Góp ý kiến cho việc xây dựng chương trình liên kết đào tạo mới với chuyên ngành học với trường Đại học Tây Anh Quốc
  • Bàn bạc về kế hoạch phát triển trong thời gian tới

 Sau phần trình bày của Khoa Đào tạo Quốc tế, hai bên đã thảo luận về từng hoạt động cụ thể trong 5 nội dung trên.
Lãnh đạo các khoa Đào tạo Quốc tế cùng đại diện các khoa liên kết

Kết thúc buổi họp, các Khoa liên kết nhất trí với các nội dung hợp tác Khoa Đào tạo Quốc tế đề ra và cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đưa các nội dung đó thành các hoạt động cụ thể, thiết thực trong thời gian tới nhằm phát huy tiềm năng của hai bên, khắc phục những khó khăn để cùng nhau xây dựng và phát triển.

+ Trở về trang trước