Thông báo học bổng Tiến sĩ tại Brescia - Italy

Ngày đăng: 08/08/2016

Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế trân trọng thông báo học bổng Tiến sĩ tại Brescia - Italy.

Trường Đại học Tổng hợp Brescia, Italy cấp 02 học bổng Tiến sĩ năm học 2017-2018 chuyên ngành: Xây dựng, Môi trường, Hợp tác Quốc tế và Toán ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật (Research Doctorate course in Civil, Environmental, International Cooperation and Mathematical Engineering).

Điều kiện ứng tuyển: Ứng viên cần cung cấp các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu và tham dự kỳ thi tuyển đầu vào. Chi tiết thông tin đăng tải tại website dưới đây:

http://www.unibs.it/organizzazione/albo-pretorio-concorsi-bandi-e-gare/bandi-studenti-e-laureati/bandi-per-dottorati-di-ricerca 

Hạn nộp hồ sơ: 30/8/2016 vào 13.00 - Giờ Italy

Hiện nay tại Đại học Tổng hợp Brescia đang có 8 sinh viên theo học với học bổng của Bộ ngoại giao Italy và đã có 1 bạn đạt học vị tiến sĩ trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường nước.

Liên hệ:

GS. Roberto Ranzi - Phó Trưởng phòng Nghiên cứu và Hợp tác Quốc tế - Đại học Brescia - Italy

Email:roberto.ranzi@unibs.it

Hoặc TS. Tạ Quỳnh Hoa - Phó Trưởng Khoa Đào tạo Quốc tế ( ĐHXD)

Email: hoatq@nuce.edu.vn  

+ Trở về trang trước