Thông tin về Khóa học mùa hè tại Italy

Ngày đăng: 08/05/2016

Khoá học quốc tế mùa hè với chủ đề “An toàn thực phẩm và An ninh lương thực tại các thành phố Châu Âu” - "School Food Safety and Food Security in Europe: Feeding the city" sẽ được tổ chức lần thứ 2 tại trường Đại học Tổng hợp Brescia (Italy) từ ngày 04 đến 08 tháng 7 năm 2016.

Khoá học một tuần này sẽ cung cấp chương trình đào tạo tập trung về việc phát triển mô hình tiên tiến liên quan đến hệ thống thực phẩm cho đô thị và đem đến môi trường học tập và các cơ hội để tiếp cận các quan điểm mới, liên ngành linh hoạt. Khoá học sẽ kết hợp cả việc giới thiệu trên lớp và nghiên cứu thực địa với các chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực thực phẩm.

Chi tiết về khoá học xin được xem trong tờ giới thiệu đính kèm brochure 2016_3.pdf

và website.https://sites.google.com/a/unibs.it/food-safety/

+ Trở về trang trước