Thông báo kế hoạch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5)

Ngày đăng: 13/04/2016

Căn cứ kế hoạch nghỉ lễ các ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động năm 2016 của trường Đại học Xây dựng;

Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế thông báo tới các cán bộ, viên chức, giảng viên và học viên, sinh viên các Chương trình liên kết đào tạo quốc tế kế hoạch cụ thể như sau:

 

1. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch)

 - Giảng viên, học viên và sinh viên được nghỉ học từ ngày 16/4/2016 (Thứ 7) đến hết ngày 17/4/2016 (Chủ nhật) (Không được nghỉ bù ngày 18/4/2016);

- Cán bộ và viên chức được nghỉ làm việc từ ngày 16/4/2016 đến hết ngày 18/4/2016 (Được nghỉ bù ngày 18/4/2016 (Thứ 2).

 2. Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5)

- Giảng viên, học viên và sinh viên được nghỉ học từ ngày 30/4/2016 (Thứ 7) đến hết ngày 02/5/2016 (Thứ 2) (Được nghỉ bù 1 ngày - 02/5/2016);

- Cán bộ và viên chức được nghỉ làm việc từ ngày 30/4/2016 (Thứ 7) đến hết ngày 03/5/2016 (Thứ 3) (Được nghỉ bù 2 ngày - 02 và 03/5/2016).

Để có một kỳ nghỉ lễ đầm ấm, an toàn hòa chung trong niềm vui của cả nước, Ban Giám đốc Trung tâm đề nghị các cán bộ, viên chức, giảng viên và học viên, sinh viên chú ý thực hiện tốt một số công việc sau:

- Kiểm tra, sắp xếp vận dụng, phương tiện làm việc, đặc biệt là các thiết bị điện, vật dễ cháy;

- Khóa, niêm phong phòng làm việc, phòng học trước các kỳ nghỉ lễ;

- Không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật;

- Thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập trước và sau các kỳ nghỉ lễ.

 

Chúc toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên và học viên, sinh viên có các kỳ nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc!

 

+ Trở về trang trước