Giới thiệu về Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế - ICCEC - ĐHXD

Ngày đăng: 14/11/2012

I/ Mục tiêu hoạt động.
-          Trung tâm hợp tác đào tạo và tư vấn quốc tế Trường Đại học Xây dựng được thành lập trên cơ sỏ triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng và chủ chương của nhà nước về đẩy mạng công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đạt chuẩn khu vực và quốc tế, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội và nâng cao năng lực trong các ngành xây dựng cơ bản và cơ sở hạ tầng.

-          Tăng cường hợp tácvà phối hợp với các đối tác quốc tế để mở rộng và đa dạng các hoạt động giáo dục - đào tạo, trao đổi cập nhật thông tin chuyên ngành, khoa học, công nghệ, góp phần nâng cao năng lực của bản thân trường Đại học Xây dựng và tiến đến đạt trình độ trong khu vực và quốc tế về giáo dục, đào tạo tư vấn.
II/ Nguyên tắc hoạt động:
-          Trung tâm là một đơn vị có tư cách pháp nhân, có tài khoản giao dịch tại ngân hàng và có con dấu riêng, trực thuộc Ban Giám hiệu, nằm trong hệ thống tổ chức của nhà trường, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghiã Việt Nam và điều lệ trung tâm.
-          Phương thức hoạt động của trung tâm thực hiện theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu và các thông tư hướng dẫn.
III/ Các lĩnh vực hoạt động:
-          Đào tạo kết hợp với các đối tác quốc tế trong và ngoài nước.
-          Đào tạo chuẩn bị, đào tạo nguồn cho các chương trình quốc tế.
-          Tuyển sinh và tư vấn du học tại chỗ và tại nước ngoài.
-          Liên kết với các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài để đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao.
-          Tư vấn về đào tạo, dự án, tổ chức thực tập, học tập ngắn hạn, thăm quan nâng cao kỹ năng nghề nghiêp cho các cán bộ chuyên ngành và sinh viên.
-          Trao đổi thông tin khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.
-          Các hoạt động chuyên môn khác.
-          Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học với sự tham gia của các dối tác quốc tế.
VI/ Nhiệm vụ:
-          Xúc tiến phát triển hợp tác với các trường đại học, các giáo viên và cơ quan nghiên cứu quốc tế để liên kết đào tạo ở các hệ đại học, sau đại học bằng các nguồn ngân sách khác nhau.
-          Tổ chức các dịch vụ đào tạo ngắn hạn dưới dạng khoá đào tạo cấp chứng chỉ.
-          Tổ chức các chuyến trao đổi kinh nghiệm và học tập ngắn hạn, thực tập tại các trường đại học nước ngoài và các đối tác công nghiệp của các trường đại học ngước ngoài đó.
-          Tổ chức hội nghi hội thảo quốc tế về khoa học công nghệ, quản lý dự án, đào tạo xây dựng cơ bản và kỹ thuật cơ sở hạ tầng.
-          Tư vấn các vấn đề về đào tạo quốc tế, du học.
-          Tuyển sinh du học tại chỗ, du học nước ngoài bằng nguồn kinh phí khác nhau và nguồn kinh phí tự góp.
-          Thực hiện các dịch vụ tư vấn khoa học, công nghệ, dự án, nâng cao năng lực, vv... có yếu tố nước ngoài.
-          Liên kết với các trường trong nước và nước ngoài để xây dựng, thành lập và thực hiện các chương trình đào tạo liên kết quốc tế.
-          Tổ chức dạy ngoại ngữ và ngoại ngữ chuyên ngành, giảng dạy các môn chuyên môn bằng tiếng nước ngoài cho các chương trình dự bị hoặc các chương trình chính khoá của các chương trình đào tạo liên kết. Đào tạo tạo nguồn cho các chương trình quốc tế
-          Tổ chức các đợt trao đổi sinh viên, cán bộ giảng dạy, kỹ sư cán bộ, ngành xây dựng với các đối tác quốc tế trong việc trao đổi học thuật, thăm quan thực tế, học tập ngắn hạn tại Việt Nam và tại nước ngoài cho cán bộ sinh viên, kỹ sư Việt Nam và nước ngoài.

+ Trở về trang trước