Chương trình Đào tạo Quốc tế >>Chương trình liên kết Thạc sĩ với ĐH Leipzig (HTWK) - CHLB Đức
Thông báo tuyển sinh Chương trình LKĐT Thạc sỹ Khóa 3 giữa trường Đại học Xây dựng và trường Đại học Khoa học Ứng dụng Leipzig (HTWK Leipzig) - CHLB Đức

Theo Quyết định số 350/QĐ-BGDĐT ký ngày 6/2/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt "Chương trình Liên kết Đào tạo cấp bằng Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Xây dựng Công trình“ giữa trường Đại học Xây Dựng (NUCE) và tr­ường Đại học Khoa học Ứng dụng Leipzig (HTWK Leipzig - CHLB Đức), Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế (ICCEC) - trường Đại học Xây dựng thông báo tuyển sinh và nhận đăng ký dự tuyển khóa 3 (2019-2021) cho chương trình.

+ Đọc tiếp...

Buổi Giới thiệu về trường Khoa học Ứng dụng Leipzig (HTWK Leipzig - CHLB Đức) và Chương trình LKĐT Thạc sĩ giữa trường ĐHXD và trường HTWK Leipzig

Mời các em sinh viên ngành công trình tại các trường đại học trên cả nước có quan tâm đến tham dự Buổi Giới thiệu về trường Đại học Khoa học Ứng dụng Leipzig (HTWK Leipzig - CHLB Đức) và Chương trình Liên kết Đào tạo Thạc sĩ giữa trường Đại học Xây dựng và trường HTWK Leipzig do Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế - trường ĐH XD và trường HTWK Leipzig phối hợp tổ chức.

Thời gian: từ 15.45 đến 18.00, thứ 6, ngày 27/4/2018

Địa điểm: Hội trường tầng 1, nhà G3, trường ĐH Xây dựng - 55 Giải Phóng - Hà Nội

 

+ Đọc tiếp...

Thông báo tuyển sinh Chương trình LKĐT Thạc sĩ khóa 2 giữa ĐH Xây dựng và ĐH Khoa học Ứng dụng Leipzig (HTWK Leipzig - CHLB Đức)

Theo Quyết định số 350/QĐ-BGDĐT ký ngày 6/2/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt “Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Xây dựng Công trình”  giữa trường Đại học Xây Dựng (NUCE) và tr­ường Đại học Khoa học Ứng dụng Leipzig (HTWK Leipzig - CHLB Đức), Khoa Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế (ICCEC) - Trường Đại học Xây dựng thông báo tuyển sinh và nhận đăng ký dự tuyển khoá 2 (năm học 2018-2020) cho chương trình.

 

 

+ Đọc tiếp...

Kế hoạch Phỏng vấn Xét tuyển Chương trình Phối hợp Đào tạo Thạc sĩ giữa trường ĐH Xây dựng và ĐH Khoa học Ứng dụng Leipzig (Đức) - Khóa 1 (2017-2019)

Khoa Đào tạo Quốc tế (FIE) và Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế (ICCEC) dự kiến tổ chức Buổi phỏng vấn xét tuyển Chương trình Phối hợp Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Công trình giữa trường Đại học Xây dựng (NUCE - Việt Nam) và trường Đại học Khoa học Ứng dụng Leipzig (HTWK Leipzig - CHLB Đức) - Khóa 1 (2017-2019).

 

+ Đọc tiếp...

Thông báo tuyển sinh: Chương trình Thạc sĩ Đức

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối