Chương trình Đào tạo Quốc tế >>Chương trình liên kết Thạc sĩ với ĐH Leipzig (HTWK) - CHLB Đức
Kế hoạch Phỏng vấn Xét tuyển Chương trình Phối hợp Đào tạo Thạc sĩ giữa trường ĐH Xây dựng và ĐH Khoa học Ứng dụng Leipzig (Đức) - Khóa 1 (2017-2019)

Khoa Đào tạo Quốc tế (FIE) và Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế (ICCEC) dự kiến tổ chức Buổi phỏng vấn xét tuyển Chương trình Phối hợp Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Công trình giữa trường Đại học Xây dựng (NUCE - Việt Nam) và trường Đại học Khoa học Ứng dụng Leipzig (HTWK Leipzig - CHLB Đức) - Khóa 1 (2017-2019).

 

+ Đọc tiếp...

Thông báo tuyển sinh: Chương trình Thạc sĩ Đức

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối