Buổi Giới thiệu về trường Khoa học Ứng dụng Leipzig (HTWK Leipzig - CHLB Đức) và Chương trình LKĐT Thạc sĩ giữa trường ĐHXD và trường HTWK Leipzig

(17/04/2018)

Mời các em sinh viên ngành công trình tại các trường đại học trên cả nước có quan tâm đến tham dự Buổi Giới thiệu về trường Đại học Khoa học Ứng dụng Leipzig (HTWK Leipzig - CHLB Đức) và Chương trình Liên kết Đào tạo Thạc sĩ giữa trường Đại học Xây dựng và trường HTWK Leipzig do Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế - trường ĐH XD và trường HTWK Leipzig phối hợp tổ chức.

Thời gian: từ 15.45 đến 18.00, thứ 6, ngày 27/4/2018

Địa điểm: Hội trường tầng 1, nhà G3, trường ĐH Xây dựng - 55 Giải Phóng - Hà Nội

 

+ Đọc tiếp...

Thông báo về việc nhận và thụ lý hồ sơ đăng ký tham gia các chương trình Thạc sĩ liên kết với các trường ĐH quốc tế năm học 2018-2019

(10/04/2018)

Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế trường ĐHXD (ICCEC) bắt đầu bán hồ sơ (theo form chuẩn của Trung tâm) cho ứng viên dự tuyển các chương trình Thạc sĩ liên kết quốc tế với ĐH NTU (Đài Loan), ĐH HTWK Leipzig (Đức), ĐH Brescia (Ý).

+ Đọc tiếp...

Thông báo Tuyển sinh Chương trình Liên kết Đào tạo Dự bị Đại học với CHLB Đức và Tư vấn du học Đức - năm học 2018-2019

(12/03/2018)

Chương trình liên kết đào tạo giữa trường Đại học Xây dựng với trường Dự bị Đại học Nordhausen và trường Đại học Bauhaus Weimar, trường Đại học Khoa học Ứng dụng Nordhausen (CHLB Đức).

Chương trình có thể nhận đăng ký từ các trình độ A2 hoặc B1.

+ Đọc tiếp...

Thông báo tuyển sinh Chương trình LKĐT Thạc sĩ khóa 11 giữa ĐH Xây dựng và ĐH Quốc gia Đài Loan (NTU)

(16/03/2018)

Theo Quyết định số 3286 /QĐ-BGDĐT ký ngày 26/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt đề án “Phối hợp đào tạo Thạc sĩ giữa trường Đại học Xây Dựng (NUCE) và trường Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU), Khoa Đào tạo Quốc tế (FIE), Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế (ICCEC) - trường Đại học Xây dựng thông báo tuyển sinh và nhận đăng ký dự tuyển khoá 11 (năm học 2018-2020) cho chương trình.

 

+ Đọc tiếp...

Thông báo tuyển sinh Chương trình LKĐT Thạc sĩ khóa 2 giữa ĐH Xây dựng và ĐH Khoa học Ứng dụng Leipzig (HTWK Leipzig - CHLB Đức)

(16/03/2018)

Theo Quyết định số 350/QĐ-BGDĐT ký ngày 6/2/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt “Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Xây dựng Công trình”  giữa trường Đại học Xây Dựng (NUCE) và tr­ường Đại học Khoa học Ứng dụng Leipzig (HTWK Leipzig - CHLB Đức), Khoa Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế (ICCEC) - Trường Đại học Xây dựng thông báo tuyển sinh và nhận đăng ký dự tuyển khoá 2 (năm học 2018-2020) cho chương trình.

 

 

+ Đọc tiếp...

Tuyển sinh các chương trình du học năm học 2018 - 2019 (03/04/2018)

Thông báo Chương trình Trao đổi Học thuật cho sinh viên và học viên cao học năm học 2018 - 2019 (19/03/2018)

Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2018 (19/03/2018)

Các chương trình Liên kết và Hợp tác Đào tạo giữa trường Đại học Xây dựng và các đối tác quốc tế năm học 2018 - 2019 (15/03/2018)

Khóa học mùa hè tại Anh năm 2018 (14/03/2018)

Chương trình Du học ngắn hạn hè 2018 - IPU New Zealand Tertiary Institute (14/03/2018)

Chương trình Giao lưu thực tập sinh viên Việt Nam - Đài Loan tại trường Đại học Xây dựng (14/03/2018)

Thông báo Học bổng toàn phần của Đại học Phúc Châu (học bằng tiếng Anh) (02/03/2018)

Thông báo Học bổng toàn phần Sau đại học tại Đại học Tràng An, Trung Quốc (học bằng tiếng Anh) (02/03/2018)

Thông báo Học bổng Phổ thông Trung học tại Singapore (02/03/2018)

Thông báo Học bổng Koica - Hàn Quốc 2018 (01/03/2018)

Thông báo Học bổng của Bộ Giáo dục và Bộ Khoa học Đài Loan năm 2018 (01/03/2018)

Thông báo Học bổng Tiến sĩ tại Thái Lan năm 2018 (01/03/2018)

Khóa học mùa hè tại Nhật 2018 (01/03/2018)

Nhận học bổng tại Italia với chương trình “Invest Your Talent in Italy” năm học 2018 - 2019 (08/02/2018)